Reisevilkår

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER 

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6.

For Kroatiaspesialistens reiser gjelder de Alminnelige vilkår for Pakkereiser og våre spesielle reisevilkår. Vær spesielt oppmerksom på de spesielle vilkårene som gjelder for cruisereiser og feriehus.
For gruppereiser gjelder våre Gruppereisevilkår se separate vedlegg. Se òg på Greit å vite for å få mest mulig ut av ferien din.

1. AVTALEN
Hovedreisende er den personen i hvis navn bookingen er gjort, og som nevnes først i reisedokumentene. Vedkommende er òg betalingsansvarlig for bookingen. Alle endringer samt eventuell avbestilling må besørges av hovedreisende. Hovedreisende har ansvaret for å gi arrangøren korrekte kontaktopplysninger som også gjelder under reisen. Den reisende har plikt til selv å kontrollere reisedokumentene så snart de er mottatt. Eventuelle feil må meddeles umiddelbart.

Arrangøren forbeholder seg retten til innen 24 timer (hverdager) eller 72 timer (helg, ikke langhelg) å gå ut av avtalen hvis ønsket innkvartering ikke kan tilbys på grunn av manglende tilgjengelighet på bosted. Arrangøren tilbyr likeverdig alternativ. Hvis forslaget ikke godtas, får den reisende full tilbakebetaling hvis betaling har funnet sted.

Avvik fra arrangementet
Reisende som ikke bruker booket reise, eller som av en eller annen grunn innfinner seg for sent på flyplassen eller på avtalt avhentings-/avreisested, mister retten til alle pakkereisens deler. Det skjer ingen refusjon av reiseprisen. Reisende som avviker fra arrangementet etter at reisen er påbegynt, har plikt til å meddele dette til arrangøren eller til dennes representant.

Påmeldingsavgift
For våre énukes pakkereiser er påmeldingsavgiften 1000,- per person, for to uker pakkereiser, cruisereiser og feriehus 1500,- per person. Betalt påmeldingsavgift trekkes fra reisens sluttpris.

Betaling av reisen
Den reisende skal betale prisen for reisen senest på det tidspunktet som er angitt i avtalen. Bestillingen skal bekreftes innen 7 dager etter bestillingen ved at tilmeldingsavgiften innbetales. Når det gjelder cruisereiser, er tilsvarende tidsfrist 5 dager. Sluttbetalingen må være arrangøren i hende senest 21 dager før avreisen, for cruisereiser og feriehus 40 dager før avreisen. Fullført betaling må være validert. Hvis det ikke er mottatt full betaling for reisen av arrangøren senest på det tidspunktet som er angitt i avtalen, har arrangøren rett til å betrakte reiseavtalen som kansellert og beholde påmeldingsavgiften som avbestilingskostnad.
Ved bestilling av reise med mindre enn 21 dager til avreisen, må den totale prisen for reisen betales straks ved bank eller med kort via nettsiden. Hvis betalingen skjer via bank når det er mindre enn 7 dager før avreise må kvitteringen e-postes den samme dagen til oss til e-postadressen info@kroatienspecialisten.se.

Bookingsbekreftelse/Billett
Bookingsbekreftelse/bookingnummer gjelder som reisebevis/billett på våre charterfly og gjelder kun på de datoer og flygninger som er spesifisert. På reiser med rutefly må man ha separate flybilletter eller bestillingsnummer hos flyselskapet. Les mer under rutefly. Etter sluttbetalingen får den reisende en ny kopi av bookingbekreftelsen sammen med en hotellvoucher (ved booking av bosted) via post eller e-post omtrent to uker før avreisen. For reisende som velger utsendelse via e-post, få den disse dokumentene som bilag som den reisende skriver ut selv og tar med til reisemålet. Det påligger den reisende å finne ut om navnet er korrekt stavet på bookingbekreftelsen/billetten.

Avbestillings- og Endringsforsikring
Vår Avbestillings- og Endringsforsikring er en forsikring som gir en total beskyttelse mot høye avbestillingskostnader hvis du for eksempel skulle bli syk.
Ønsker den reisende avbestillings- og endringsforsikring, skal dette meldes fra ved bestilling av reisen. Pris per person 249, -. Alle reisende på den samme bestillingen må tegne forsikringen for at nedenstående vilkår skal gjelde.

-Fri avbestilling og pengene tilbake for den som rammes av sykdom*
Gjelder ved sykdom, innleggelse på sykehus, dødsfall eller ulykke som rammer den reisende eller dennes ektefelle (også samboende i ekteskapelige former), barn, søsken eller foreldre. Den reisende skal ikke ha kunnet råde over hendelsen eller ha kjent eller burde ha kjent til den da reisen ble bestilt. Slik inngripende hendelse er for eksempel akutt sykdom, uforutsette hendelser i boligen, for eksempel vannlekkasje, brann, oversvømmelse, innbrudd eller stormskade mm.

Grunnen for avbestillingen skal på troverdig måte dokumenteres med for eksempel legeattest. Senest 7 dager etter avbestillingen skal attest vedrørende akutt sykdom, ulykke eller dødsfall og eventuelt slektskapsbevis være kommet oss i hende. Bekreftelsene skal inneholde alle relevante opplysninger for avbestillingen, som:
a) legens uttrykkelige fraråding av å delta i avtalt reisearrangement
b) diagnose
c) dag for første behandling/undersøkelse,
d) dato for eventuell behandling/undersøkelse som ligger til grunn for legens fraråding av å reise.
Attest som innkommer senere enn 7 dager etter at avbestillingen ble gjort, blir det ikke tatt hensyn til. Den reisende har ikke rett til å avbestille reisen med legeattest om hans/hennes tilstand ved bestillingen ikke var fullgod

- Fri ombestilling
Du har rett til én fri ombestilling senest 45 dager før avreise på våre charterreiser. Eventuell differanse i pris betales av den reisende. Ombestilling kan gjøres uansett årsak, gjelder ikke enkeltpersoner på bestillingen. Fri ombestilling gjelder ikke ved bestilling av produktene skjærgårdskryssing, feriehus, kun flyreiser eller reiser med rutefly. Du kan ikke endre til en rabattert/prisredusert reise. Fri ombestilling er begrenset til den nye avreisedatoen vil være maksimalt seks måneder fra den første dato for reisen.

- Bli boende-garanti
Reisende som har bestilt felles innkvartering med en annen reisende/andre reisende, og samtlige reisende har tegnet avbestillings- og endringsforsikring, har kostnadsfri bli boende-garanti. Dette innebærer at hvis noen skulle avbestille sin del av reisen, så påløper det ingen kostnad for dette. Har du ikke kjøpt avbestillings- og endringsforsikring, og den eller de reisende du har bestilt felles innkvartering med, avbestiller sin reise, må du regne med å betale et enkeltromstillegg/tomsengstillegg. Tillegget kan variere.

- Fri avbestilling for den som rammes av oppsigelse*
Gjelder hvis du er midlertidig ansatt og blir oppsagt på grunn av arbeidsmangel. Gjelder ikke ved varsel. For å avbestille reisen trengs en attest fra arbeidsgiveren, og den må være oss i hende innen 7 dager fra avbestillingen.

*Administrasjonsavgift på 200,-  per person vil ikke bli refundert ved kansellering. Det samme gjelder for Avbestillings- og endringsforsikring.

Den reisendes rett til å avbestille reisen
Den reisende har rett til å avbestille reisen i henhold til følgende:
Ved avbestilling tidligere enn 21 dager før avreisen skal den reisende betale påmeldingsavgiften som avbestilingskostnad.
Ved avbestilling senere enn 21 dager, men tidligere enn 15 dager før avreisen skal den reisende betale 25 % av prisen for reisen.
Skjer avbestillingen senere enn 15 dager før avreisen skal den reisende betale hele prisen som avbestillingskostnad.

For cruisereiser og feriehus gjelder følgende:
Ved avbestilling tidligere enn 40 dager før avreisen skal den reisende betale påmeldingsavgiften som avbestilingskostnad.
Skjer avbestillingen senere enn 40 dager før avreisen skal den reisende betale hele prisen som avbestillingskostnad.

Det påligger den reisende å påse at avbestilling kommer til arrangørens kunnskap uten forsinkelse. En avbestilling gjort av den reisende, skal anses å ha funnet sted på det tidspunktet meldingen om avbestillingen kom Kroatiaspesialisten i hende. Deretter skal skriftlig avbestilling sendes uten forsinkelse til Kroatiaspesialisten via e-post. For avbestilling av turer med rutefly gjelder flyselskapenes egne vilkår. Se title rutefly.

Bagasje
Innsjekket bagasje er ikke inkludert i reisens grunnpris, men bestilles som et tillegg. Håndbagasje inngår alltid.
For såkalt overvekt debiteres et gebyr i henhold til flyselskapets særskilte bestemmelser. Legg merke til at enkeltstående kolli aldri må veie mer enn 32 kg. Dette gjelder selv om du har kjøpt ekstra bagasjevekt eller deler bagasje med reiseselskapet ditt.

Bagasjeregler for hvert flyselskap:


Croatia Airlines
Håndbagasje: Maks 8 kg. Målene tillates ikke å overskride 55 x 40 x 20 cm. I tillegg til håndbagasjen tillates du også å ta med deg en liten håndveske eller en liten veske for din laptop.
Innsjekket bagasje: 1 x 15 kg.

Spedbarn (opptil 2 år)
Håndbagasje er ikke inkludert for spedbarn. Du kan ta med deg en barnevogn og et bilsete som innsjekket bagasje i tillegg til bagasjen som er inkludert i billetten, uten ekstra kostnad.

Barn (2 - 4 år)
Samme bagasjeregler som voksne. Du kan ta med deg en barnevogn og et bilsete som innsjekket bagasje i tillegg til bagasjen som er inkludert i billetten, uten ekstra kostnad.


SAS
Håndbagasje: Maks 8 kg. Målene tillates ikke å overskride 55 x 40 x 23 cm. I tillegg til håndbagasjen tillates du også å ta med deg en liten håndveske eller en liten veske for din laptop.
Innsjekket bagasje: 1 x 23 kg.

Spedbarn (opptil 2 år)
Håndbagasje er ikke inkludert for spedbarn. Du kan ta med deg en barnevogn og et bilsete som innsjekket bagasje i tillegg til bagasjen som er inkludert i billetten, uten ekstra kostnad.

Barn (2–11 år)
Samme bagasjeregler som voksne. Du kan ta med deg en barnevogn og et bilsete som innsjekket bagasje i tillegg til bagasjen som er inkludert i billetten, uten ekstra kostnad. 


Norwegian
Inkludert håndbagasje: En liten veske under setet (30 x 20 x 38cm). Maks 10 kg.  
Ikke inkludert i reisens pris:
En liten veske under setet (30 x 20 x 38cm) og håndbagasje i bagasjehylle (55 x 40 x 23cm). Maks 10 kg.
Innsjekket bagasje: 1 x 23 kg. 

Spedbarn (opptil 2 år)
Håndbagasje inngår ikke i billetten for spedbarn, men du tillates å ta med deg en rimelig mengde barnemat og velling/drikke på reisen.
5 kg innsjekket bagasje inngår (pakket i din veske eller i en separat veske). En bilbarnestol og en barnevogn inngår.

Barn (2–11 år)
Samme bagasjeregler som voksne. En bilbarnestol og en barnevogn inngår.


I henhold til nye reglene er det i håndbagasjen tillatt å ta med væsker, kremer, geleer og spray i beholdere som rommer maksimalt 100 ml (1 dl). Disse skal legges i en gjennomsiktig, énliters plastpose som skal kunne lukkes igjen på nytt. Medisiner, barnemat og væske som inngår i en spesiell diett, tillates medtatt. Eventuell overvekt betales direkte ved innsjekkingen. Barnevogner og rullestoler (ikke elektriske) kan man ta med gratis og inngår ikke i bagasjevekten og sjekkes inn som spesialbagasje. Spesialbagasje sjekkes normalt inn på spesialdesk og hentes på bagasjebåndet sammen med den øvrige bagasjen. Vær vennlig alltid å kontrollere bagasjen for mulige oppståtte skader før du forlater flyplassen. Medisiner og gjenstander som er fristende å stjele samt utrustning du ikke kan unnvære, bør pakkes ned i håndbagasjen. Skarpe gjenstander, for eksempel sakser, skal pakkes i reisevesken som sjekkes inn.

For informasjon om hva du får lov å ta med deg ombord på flyet, se Avinors hjemmeside.


Bagasje kan komme på avveier eller bli skadet. Skadet eller tapt bagasje skal meldes direkte på flyplassen på et særskilt formular (PIR-rapport). Kopi av meldingen bør anses som et verdidokument hvis skaden skulle lede til en forsikringssak. Hvis noe skulle skje med bagasjen din, gis erstatning i henhold til flyselskapets gjeldende bestemmelser. Legg merke til at flyselskapets erstatning for mistet eller skadet bagasje er begrenset.

For å gå videre med saken må dere følge de instruksjonene som finnes på det respektive flyselskapets hjemmeside:
Croatia airlines 
SAS 
Norwegian

For å rapportere skadet eller tapt bagasje etter flyreiser med Croatia Airlines, ber vi deg om å via linken legge ved en kopi av PIR-rapporten, bilde av skadet bagasje, kopi av passet og bagasjelapp (totalt 4 bilder). Meldingen må sendes senest 7 dager etter hendelsen.

Montrealkonvensjonen regulerer og eventuelt begrenser transportørens/flyselskapets skadeserstatningsansvar for dødsfall eller skade, for bagasje som blir ødelagt, går tapt eller skades og for forsinkelser. Link til Montrealkonventionen.

Forbehold om endringer
Reisearrangøren forbeholder seg retten til – innen avtalen inngås med den reisende – å foreta endringer av opplysninger i katalog, brosjyre og på kroatiaspesialisten.no. Reisearrangøren forbeholder seg òg retten til å foreta endringer av avtalevilkårene som gjelder for den bestilte reisen. Ved slike endringer gjelder bestemmelsene i Lag om paketresor [Lov om pakkereiser] § 12.
1. At færre enn et i avtalen angitt minimumsantall har meldt seg på til reisen, og den reisende senest 14 dager før avreisen skriftlig underrettes om at reisen innstilles, eller
2. At reisen ikke har kunnet bli gjennomført på grunn av en hindring utenfor arrangørens kontroll, og som denne ikke med rimelighet kunne forventes å ha regnet med da avtalen ble inngått, og hvis følger denne heller ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet.

Beror det på noen som arrangøren har tiltrodd, at reisen er blitt innstilt, er arrangøren bare fri for skadeserstatningskrav i henhold til forrige stykke hvis den som er tiltrodd, ville være fri i henhold til den bestemmelsen. Det samme gjelder hvis årsaken kan henføres til noen annen i et tidligere ledd.

Arrangørens og den reisendes rett til å gå fra avalen ved gjennomgripende hendelser m.m.
Både arrangøren og den reisende har rett til å tre ut av avtalen hvis det etter at avtalen er blitt bindende for partene, på eller i nærheten av reisemålet eller langs den planlagte reiseveien inntreffer katastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen gjennomgripende hendelse som vesentlig påvirker gjennomføringen av reisen eller forholdene på reisemålet på det tidspunktet reisen skal gjennomføres. For å klargjøre om hendelsen er av en slik alvorlig karakter som angitt foran, skal sakkyndige, norske eller internasjonale myndigheter rådspørres.

Reisegaranti [i Norge: Reisegarantifondet]
Kroatienspcialisten har stilt reisegarantier overfor Kammarkollegiet i samsvar med reisegarantiloven. Reisegarantier er for å beskytte reisende hvis en reise innstilles eller avbrytes, og den reisende ikke får tilbake sine penger fra reisearrangøren. Erstatningen skal dekke det den reisende har betalt for reisen og kostnader for eventuell hjemreise. Kammarkollegiets telefonnummer: 0046 8-700 08 00. Statlig reisegaranti hos Kammarkollegiet.

Minimumsantall
Reisearrangøren har rett til å innstille reisen hvis færre personer enn det som er angitt som minsteantall, har meldt seg til reisen, og den reisende senest 15 dager før avreisen skriftlig underrettes om at reisen innstilles. Kroatiaspesialisten har rett til å innstille reisen hvis ikke alle minsteantall i a - b er oppfylt senest 15 dager før avreisen.
a) Reise med fly: 90 prosent av antall seter på flyet må være solgt.
b) 50 reisende til det reisemålet som er angitt på den reisendes bookingbekreftelse.
Hvis en reise som arrangøren har rett til å innstille i henhold til det foran, inngår i en serie av reiser, har arrangøren også rett til å heve andre reiser som inngår i den samme serien under forutsetning av at meddelelse om dette skjer så snart som mulig, dog senest 15 dager før avreisen. Beløpet som reisende har betalt som ovenfor vil bli refundert uten forsinkelse, men ikke senere enn 14 dager etter avbestillingen.

Endring av prisen
Blir det kostnadsøkninger for arrangøren etter at avtalen er blitt bindende for partene, tillates arrangøren å øke prisen på reisen med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningene hvis disse beror på:
1. endringer i transportkostnader (f.eks. brenselspriser etc.)
2. endringer i skatter, tollsatser eller avgifter vedrørende tjenester som inngår i reisen, eller
3. endringer i valutakurser som påvirker arrangørens kostnader for reisen.
Prisen tillates ikke økt i løpet av de siste 20 dagene før den avtalte avreisedagen. Arrangøren skal så snart som mulig underrette den reisende om prisendringene. Hvis den reisende anmoder om det, har reisearrangøren plikt til å forklare hvordan prisen beregnes.

Reklamasjoner
Hvis noe ikke skulle fungere til din tilfredshet, må du alltid forsøke å få rettet dette under reisen. Venter du med å melde fra om klagen til du kommer hjem, har vi ingen mulighet til å ta tak i problemet. Si straks fra til hotellresepsjonisten eller noe andre, berørte ansatte, slik at saken kan ordnes på stedet. Hvis det ikke virker, skal du kontakte personalet til Kroatiaspesialisten. Er du ikke fornøyd med behandlingen av din klage på reisemålet, kan du reklamere når du kommer hjem. Send en e-post til kundtjanst@kroatienspecialisten.se. Teksten må inneholde opplysninger om reisemålet, bookingnummer og en kort redegjørelse for klagen. Vi ber deg om sende reklamasjonen senest tre uker etter hjemkomsten. Reklamasjoner som er Kroatiaspesialisten i hende senere enn tre uker etter hjemkomsten, behandles ikke.

Rutefly
Utfyllende, spesielle reisevilkår vedrørende rutefly. Ruteflybilletter kan i henhold til gjeldende regler ikke endres etter at de er blitt utstedt, men hver endring betraktes som en avbestilling og nybestilling. Flybilletter for linjefly kan verken ombookes eller tilbakebetales. Legg merke til at det beregnes avgift ved retting av opplysninger på allerede utstedt billett ved reise med linjefly. Det er derfor svært viktig at ditt navn på flybilletten er korrekt stavet og i overensstemmelse med opplysningene i passet.

Tidtabell
Samtlige tider som angis på bestillingsbekreftelsen, er å anse som midlertidig informasjon. Aktuelle tider fremgår på den/det siste bookingbekreftelsen/reisebeviset som mottas ca. to uker før avreisen, men også den kan bli gjenstand for endringer av årsaker som ikke kan forutses. Kroatiaspesialisten forbeholder seg retten til å foreta tidtabellendring og endring hva gjelder mellomlanding som besluttes utenfor Kroatiaspesialistens kontroll. Avgangstider som angår hjemreisen, kan òg bli endret. Hvis flytidene endres, meddeler Kroatiaspesialisten de berørte reisende direkte via e-post, vanlig post eller telefonsamtale. Derfor er det viktig at den reisande gir fullstendige kontaktopplysninger ved bookingen. Arrangøren tar ikke ansvar for tapte tilslutninger til fly eller andre flyselskaper/transportmiddel i samband med tidetabellendring, innstilt eller forsinket fly. For å unngå at den reisande får ekstra omkostninger hvis flytidene endres, eller hvis det oppstår forsinkelser, anbefaler Kroatiaspesialisten at den reisande kjøper tilslutningsbilletter som kan ombestilles.

Ombooking
Ombooking av dato, destinasjon og/eller eller bosted på vår charterreiser er kun tillatt hvis det er plass og mot en avgift på 500,- per person pluss eventuell differanse i pris, dog senest 30 dager før avreisen. Ombooking er begrenset til den nye avreisedatoen vil være maksimalt seks måneder fra den første dato for reisen. Ombooking gjelder ikke ved bestilling av produktene cruisereiser, feriehus, kun flyreiser eller reiser med rutefly.

Overdragelse av reisen
Reisen kan overdras mot en avgift på 500,- per person (senest én uke før avreisen), dog ikke på reiser med rutefly. Ved tillatt overdragelse av regulær flybillett kan dog kostnaden komme til å overstige 500,- per person. For disse reisene forbeholder vi oss retten til å debitere den faktiske kostnaden for overdragelsen i henhold til de respektive flyselskapenes vilkår. Flyselskapet og reisearrangøren har intet ansvar for noen handling, forsømmelse eller hendelse som inntreffer mens den reisende ikke befinner seg om bord i flyet. Ombordstigning som ikke finner sted, betraktes som en avbestilling og gir ikke den reisende noen rett til erstatning eller ombooking.

Reise med uspesifisert bosted
I den utstrekning de finnes, selges såkalte uspesifiserte reiser, vår billigste form for innkvartering. Denne typen reiser baseres på eventuelt usolgte plasser på ordinære charterflygninger. Dette innebærer at flyet, men ikke innkvarteringen, er den samme som presenteres i Kroatienspecialistens program. Innkvarteringen blir anvist ved ankomsten til flydestinasjonen og kan ligge hvor som helst på det annonserte reisemålet. Kroatienspecialisten garanterer at bad/dusj samt wc alltid finnes i innkvarteringen, samt at avstanden til stranden, butikker og restauranter ikke er lengre enn 600 meter. Som regel er innkvarteringen enkel, der for eksempel AC (luftkondisjonering) eller basseng ikke kan garanteres.
Bytte av innkvartering kan forekomme under oppholdet ditt. Laken og håndklær samt avreiserengjøring er inkludert. Måltider inngår ikke. Innkvartering i rom eller leilighet. Det går ikke an å stille de samme kravene til en uspesifisert reise som til en reise til ordinær pris. Reisende som krever kvalitet, anbefales alltid å kjøpe spesifisert reise. Mulighet for oppgradering kan av og til ordnes på stedet mot en kostnad. Hvis du ønsker å bytte innkvartering til bedre standard, skal du kontakte reiselederen din. Hvis det går an å ordne et bytte, betaler du hele kostnaden for det nye bostedet. Hvis den reisende etter at reisen er påbegynt avviker fra arrangementet, er vedkommende pliktig til å informere Kroatienspecialisten om dette. Det er obligatorisk å bestille transfer ved bestilling av reise med uspesifisert innkvartering.

Den reisendes kontaktopplysninger
Den reisende har ansvaret for at den kan nås med viktige meddelelser, for eksempel endringer i flytider, både før og under reisen. Vi bruker kun kontaktdetaljene som ble oppgitt ved bookingen, derfor er det viktig at for eksempel angi riktig mobilnummer og e-postadresse.

Personvernombud
Personopplysningsansvarig er Kroatien Specialisten AB. Beskyttelsen av dine personlige opplysninger er viktig for oss. Beskyttelsen er også regulert av GDPR, som trer i kraft 25. mai 2018. Nedenfor kan du lese om hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger og hvilke rettigheter du har . Hvis du vil kontakte oss, vennligst gjør det her Kroatienspecialisten AB, Kungsgatan 35, 111 56 STOCKHOLM, telefon +46 771800300, eller e-post info@kroatienspecialisten.se.

Hvilke personopplysninger som samles inn
Personopplysninger som vil bli behandlet inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Vi kan også behandle opplysninger som registreres i forbindelse med bestillingen, for eksempel reisemål, forespørsler om spesielle måltider eller særskilt informasjon fra deg om din helsetilstand eller annet innenfor rammene av kundeforholdet.

Personopplysninger gir du fra deg selv i forbindelse med bestillingen av turen, etablering av kontoer eller andre tjenester på nettet, via telefon eller ved å besøke en av våre butikker.

Formålet med behandlingen av personopplysningene
Dine personopplsyninger vil bli behandlet for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Ytelsen kan for eksempel gå ut på å levere den reisen eller de tilleggstjenester som du har bestilt eller å gi deg de tjenester og/eller produkter som tilbys eller du har bedt om ved opprettelsen av en personlig konto.
Behandling av dine personopplysninger kan også skje for at vi skal være i stand til å oppfylle forpliktelser i henhold til lover, forskrifter, spørsmål og klager.

Ved å gi oss informasjon om din helsetilstand, samtykker du i at vi behandler disse personopplysningene for å gjennomføre turen eller gi deg andre tjenester og/eller produkter som du har bestilt. I tillegg til de ovennevnte formål, samtykker du i at dine personlige opplysninger kan bli brukt til formålene under, samt danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, risikostyring og statistikk og for å gi deg et bedre reisetilbud og service.

Med mindre du reserverer deg mot direkte markedsføring kan vi også bruke dine personopplsyninger til å gi deg ulike tilbud om våre tjenester og/eller produkter. Du kan når som helst reservere deg mot å motta slike markedsføringtilbud.
Ved å gi informasjon om helsetilstanden, godtar du at vi behandler denne personlige informasjonen for å gi turen, annen tjeneste og / eller produkt som du bestilte. Helsestatistikkdata blir aldri brukt til statistikk, markedsundersøkelser eller markedsføring.

Lagring av personopplysninger
Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet over. Vi lagrer vanligvis dine personlige opplysninger i 2 år fra din siste tur eller fra å kontakte oss ellers. Hvis du har registrert deg for å motta nyhetsbrev eller tilbud lagrer vi personopplysningene dine så lenge du ønsker å fortsette å motta dette. Du kan når som helst melde deg av ved lenk i  nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss.
I noen tilfeller må vi muligens lagre data i lengre perioder når det kreves av loven (f.eks. Regnskapslov) eller for eksempel klager.

Hvem som kan komme til å behandle personopplysningene
Din personlige informasjon behandles av våre ansatte og av våre systempartnere og administrative servicepartnere med hvem vi har kontrakter for beskyttelse av personopplysninger, personuppgiftsbiträdesavtal.
Dine personopplysninger kan også behandles innen reiselivsbransjen, som flyselskaper, busselskaper, hoteller og lokale partnere på reisemålet. Bare nødvendig informasjon er gitt når som helst.                    

Behandling av personopplysninger i land utenfor EU og EØS
Avhengig av hvor reisedestinasjonen befinner seg, kan personopplysningene komme til å bli behandlet utenfor EU- og EØS-området (EØS). Selv om det endelige reisemålet er innenfor EU / EØS, kan transportselskaper og hoteller være basert utenfor EU / EØS. Kun informasjonen som kreves for gjennomføring av turen og andre tjenester, er gitt til partnere.
Ved å sende inn dine personlige opplysninger til oss, godtar du at vi behandler personopplysninger utenfor EU og EØS, og er klar over at personvernbeskyttelse kan være lavere enn innenfor EU og EØS.

Dine rettigheter til informasjon om deg.
Du har rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til å behandle informasjonen du har gitt oss.
Dette betyr at du også kan be om utbedring eller sletting av dine personlige opplysninger. En slik forespørsel er gjort skriftlig til oss. Dine data vil da bli korrigert eller slettet innen en måned. Hvis du har en nåværende tur som ikke er fullført eller fullført, eller har en pågående klage eller lignende, blir dataene slettet innen en måned etter ferdigstillelse.
Du kan logge inn på Min side med passord og e-post og se personlig informasjon vi lagrer om deg og dine reiser. Du kan også rette og oppdatere informasjon. Du kan også kontakte oss med forespørselen om å få tilgang til den registrerte informasjonen vi har om deg, som vi vil gå innen en måned.

Trykkfeil
Kroatiaspesialisten tar forbehold om trykk- og korrekturfeil i katalog og nettside.

Teknisk arrangør
Kroatiaspesialisten AB
Rosengatan 8
172 70 Sundbyberg
Sverige
Tlf.: +46 771 800 300