Av- og ombestillingsbeskyttelse

Vår av- og ombestillingsbeskyttelse er en forsikring som gir en total beskyttelse mot høye avbestillingskostnader hvis du for eksempel skulle bli syk eller i tilfelle noe uventet skjer som gjør at du ikke kan reise. Dessuten gir den deg rett til fri ombestilling senest 30 dager før avreise. Kun hvis du har bestilt Kroatienspecialistens egen av- og ombestillingsbeskyttelse, får du full frihet til å endre bestillingen din. 

Ønsker den reisende av- og ombestillingsbeskyttelse, skal dette meldes fra ved bestilling av reisen. Pris per person 200, -. Betalt avgift for avbestillingsbeskyttelse tilbakebetales ikke ved avbestilling.

Fri avbestilling for den som rammes av sykdom
Gjelder ved dødsfall, akutt sykdom eller ulykke som rammer den reisende eller dennes ektefelle (også samboende i ekteskapelige former), barn, søsken eller foreldre. Den reisende skal ikke ha kunnet råde over hendelsen eller ha kjent eller burde ha kjent til den da reisen ble bestilt. Slik inngripende hendelse er for eksempel akutt sykdom, uforutsette hendelser i boligen, for eksempel vannlekkasje mm.

Grunnen for avbestillingen skal på troverdig måte dokumenteres med for eksempel legeattest. Senest 7 dager etter avbestillingen skal attest vedrørende akutt sykdom, ulykke eller dødsfall og eventuelt slektskapsbevis være kommet oss i hende. Bekreftelsene skal inneholde alle relevante opplysninger for avbestillingen, som:
a) legens uttrykkelige fraråding av å delta i avtalt reisearrangement
b) diagnose                                        
c) dag for første behandling/undersøkelse,
d) dato for eventuell behandling/undersøkelse som ligger til grunn for legens fraråding av å reise.
Attest som innkommer senere enn 7 dager etter at avbestillingen ble gjort, blir det ikke tatt hensyn til. Den reisende har ikke rett til å avbestille reisen med legeattest om hans/hennes tilstand ved bestillingen ikke var fullgod

Fri ombestilling
Du har rett til én fri ombestilling senest 30 dager før avreise på våre charterreiser. Eventuell differanse i pris betales av den reisende. Ombestilling kan gjøres uansett årsak, gjelder ikke enkeltpersoner på bestillingen. Fri ombestilling gjelder ikke ved bestilling av produktene Skjærgårdskryssing, Temareiser, reiser med rutefly samt reiser med rabatt. Fri ombestilling er begrenset til den nye avreisedatoen vil være maksimalt seks måneder fra den første dato for reisen.

Bli boende-garanti
Reisende som har bestilt felles innkvartering med en annen reisende/andre reisende, og samtlige reisende har tegnet av- og ombestillingsbeskyttelse, har kostnadsfri bli boende-garanti. Dette innebærer at hvis noen skulle avbestille sin del av reisen, så påløper det ingen kostnad for dette.

Har du ikke kjøpt Av- og ombestillingsbeskyttelse, og den eller de reisende du har bestilt felles innkvartering med, avbestiller sin reise, må du regne med å betale et enkeltromstillegg/tomsengstillegg. Tillegget kan variere.

Fri avbestilling for den som rammes av oppsigelse
Gjelder hvis du er midlertidig ansatt og blir oppsagt på grunn av arbeidsmangel. Gjelder ikke ved varsel. For å avbestille reisen trengs en attest fra arbeidsgiveren, og den må være oss i hende innen 7 dager fra avbestillingen. Kostnaden for av- og ombestillingsbeskyttelsen refunderes ikke ved avbestilling eller annullering av reisen.