Aktuell informasjon: Spørsmål og svar om coronavirus

Aktuell informasjon om coronavirus

UD fraråder reiser til alle land.
På grunn av den utbredte spredningen av det nye coronaviruset og den raskt skiftende og usikre situasjonen som eksisterer for reisende, fraråder UD mot unødvendig reise til alle land. Rådene gjelder frem til 15. juni, hvor etter en ny vurdering blir gjort.

Hva skjer hvis UDs fraråding forlenges så den gjelder også etter 15. juni?
Vi følger som alltid UDs anbefalinger, og hvis de forlenger det nåværende reisedirektivet innstiller vi reisene våre. Hvis du har en pakkereise med Kroatiaspesialisten planlagt i perioden da rådene fra Utenriksdepartementet gjelder, vil du bli tilbudt en ombooking eller refusjon. Hvis UD ikke forlenger frarådingen vil vi gjenoppta reisene våre fra og med 15. juni, da med vanlige vilkår.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler reisen min?
Hvis du ikke betaler for reisen innen fristen avbestilles reisen automatisk. Hvis du har betalt hele eller deler av reisen og vil avbestille må du gjerne kontakte oss så vi kan hjelpe deg. Hvis du ikke har betalt det resterende beløpet for reisen kommer vi ikke til å kreve inn et større beløp av deg, men det er viktig at reisen avbestilles. Våre avbestillingskostnader styres av reisevilkårene våre.

Kan jeg avbestille reisen hvis jeg er urolig og ikke vil reise?
Vanlige avbestillings- og endringsregler gjelder, men hvis du har en legeerklæring med gyldig årsak kan du avbestille i tråd med vanlige vilkår. Dette gjelder hvis du har tegnet vår avbestillings- og endringsforsikring. Gyldig legeerklæring kreves også hvis du tilhører en risikogruppe. Hvis du ikke har vår ekstra forsikringsbeskyttelse tilbakebetaler ikke vi ved avbestilling. Da ber vi deg kontakte ditt eget forsikringsselskap.

Pakkereiseloven
Kroatiaspesialisten anvender pakkereiseloven, som betyr større beskyttelse for deg som bestiller en tur hos oss eller en annen arrangør av pakkereiser. Her finner du våre vilkår: https://www.kroatiaspesialisten.no/reisevilkar

Som reisende er det viktig å lese hva som gjelder og holde seg oppdatert før, under og etter reisen. Her er flere nyttige linker:

UD: - https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Folkehelseinstituttet: - https://www.fhi.no/

Reisevilkårhttps://www.kroatiaspesialisten.no/reisevilkar

Av- og ombestillingsbeskyttelse: https://www.kroatiaspesialisten.no/avbestillingsbeskyttelse

Når du reiser med Kroatiaspesialisten er du alltid dekket av Pakkereiseloven.